POZITIVO - Nacionalni servis za volontiranje

Nacionalni servis za volontiranje POZITIVO  je platforma koja kroz volonterske projekte povezuje neprofitne organizacije, volontere i poslovni sektor kao promotore volontiranja među svojim zaposlenicima. Poslovni sektor osigurava prilike za volontiranje zaposlenika tijekom radnog vremena, ali podržava i njihove volonterske angažmane van radnog vremena.

Cilj servisa POZITIVO je povezati i kreirati volontersku zajednicu i time doprinjeti razvoju volontiranja u cijeloj Hrvatskoj. Ciljevi po korisničkim skupinama su:

  1. - Potaknuti neprofitne organizacije u Hrvatskoj da se kroz organizirano volontiranje otvore građanima, njihovim znanjima, vještinama i energiji. Želimo im omogućiti da pristupe građanima i ponude im svoje volonterske projekte te učine vidljivijim rezultate svoga rada i rada svojih volontera.
  2. - Svim građanima RH ponuditi pristup informacijama o volontiranju i volonterskim projektima.
  3. - Volonterima i potencijalnim volonterima neovisno o njihovoj dobi, socijalnom statusu, spolu ili drugim obilježjima omogućiti da što lakše pronađu odgovarajuće prilike za volontiranje te ih potaknuti na volontiranje kao stil života kroz koji grade odgovorne, aktivne i humane zajednice kao i sebe same.
  4. - Omogućiti poslovnom sektoru - tvrtkama promociju vrijednosti volontiranja i lakše rukovođenje procesima volontiranja i donacija.
  5. - Volonterskim centrima osigurati kvalitetan i učinkoviti alat koji će im pomoći da što efikasnije  povežu potrebe zajednici sa volonterima koji žele odgovoriti na te potrebe. Ova aplikacija će im pomoći da doprinesu umrežavanju i povezivanju svih dionika u zajednici.
  6. - Doprinijeti kvaliteti podataka o volontiranju kako bi se odluke o njegovom razvoju temeljile na stvarnim potrebama te javnom sektoru ponuditi te podatke za oblikovanje javnih politika vezanih uz volontiranje.

 

Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi

Udruga Prostor rodne i medijske kulture 'K-zona' i Ženski učenički dom Dora Pejačević provode projekt 'Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi'. 

Cilj projekta je podići kapacitete organizacija za provedbu održivih volonterskih programa, promicati ekološke i humanitarne aktivnosti, vršnjačku edukaciju u učeničkim domovima te povećati kvalitetu života mladih usvajanjem znanja i vještina s područja kulturne i medijske produkcije, ljudskih prava, prevencije ponašanja rizičnih za zdravlje te ih kroz inovativne volonterske prakse osnažiti za aktivnu građansku ulogu.

U okviru projekta predviđena je izrada online alata za menadžment volonterskih programa putem kojeg projekt doprinosi razvoju te povećanju građanskog sudjelovanja u RH, te se nalazite na stranici tog IT alata koje je razvijen u suradnji sa Volonterskim centrom Zagreb, Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva, Centrom za Građanske inicijative Poreč i udrugom SMART.

Više o aktivnostima projekta 'Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi' nađite ovdje.

Projekt 'Volontiranje 2.0: Inovativnim volonterskim praksama do kompetencija u adolescentskoj dobi' sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više o Europskom socijalnom fondu pronađite na www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 

Ukupan iznos projekta iznosi 915.194,00 HRK od kojeg 85%, odnosno 777.915.75 HRK sufinancira Europska unija.
Projekt traje 24 mjeseca, od lipnja 2017. godine do kraja svibnja 2019. godine.
Kontakt osoba za projekt je Gabrijela Ivanov koju možete kontaktirati
putem e-maila na gabe@voxfeminae.net ili telefonom na 01 3839656.

​Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost K-zone.